Dariusz Bator

 

 

Stronę przygotował (prepared by) Dariusz Bator
Ostatnia aktualizacja (last update): 2018-03-18

Starszy wykładowca, Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Solista Opery Wrocławskiej

 

 

Senior Lecturer, Deputy Dean of Instrumental Department
at The Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw (Poland)
Principal Bassooninst, Wroclaw Opera (Poland)