Stronę przygotował (prepared by) Dariusz Bator
Ostatnia ważna aktualizacja (last important update): 2023-02-24

Dr Dariusz Bator - fagocista i kontrafagocista
- Solista Opery Wrocławskiej
- Polski Kwartet Fagotowy

 

 

Dr. Dariusz Bator - Bassoonist and Contrabassoonist
- Principal Bassoonist, Wroclaw Opera (Poland)
- Polish Bassoon Quartet