Stronę przygotował (prepared by) Dariusz Bator
Ostatnia ważna aktualizacja (last important update): 2021-12-29

Dr Dariusz Bator - fagocista i kontrafagocista
- Solista Opery Wrocławskiej
- ContraPianoDuet
- Polski Kwartet Fagotowy
- Starszy wykładowca, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

Dr. Dariusz Bator - Bassoonist and Contrabassoonist
- Principal Bassoonist, Wroclaw Opera (Poland)
- ContraPianoDuet
- Polish Bassoon Quartet
- Senior Lecturer, Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw (Poland)