Dr Dariusz Bator
fagocista
i kontrafagocista

biografia
curriculum vitae
ContraPianoDuet
Polski Kwartet Fagotowy
koncerty
prowadzone kursy
zdjęcia i filmy
dysertacja
kontakt

strona tytułowa

 

 

Członkowie zespołu ContraPianoDuet to: dr Dariusz Bator - fagocista i kontrafagocista,
solista Orkiestry Opery Wrocławskiej oraz pianista - dr hab. Gracjan Szymczak. Obaj artyści są wykładowcami Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zespół powstał z inicjatywy dra Dariusza Batora w 2020 roku, a inspiracją do jego założenia było propagowanie utworów kameralnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych wykonywanych na rzadko spotykanym instrumencie w solowej roli - kontrafagocie. Poza muzyką współczesną, w repertuarze zespołu znajdują się utwory różnych epok.

 

 

 

   dr Dariusz Bator

  fagot i kontrafagot

 

 


Urodził się w Lublinie. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w 1998 roku w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w rodzinnym mieście. W latach
1989-1993 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Dyplom średniej szkoły muzycznej uzyskał w 1994 roku w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie. Od 1994 do 1999 roku studiował grę na fagocie
w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Bogumiła Gadawskiego. W maju 1999 roku zdobył I Nagrodę na Ogólnopolskim Akademickim Konkursie dla Fagocistów. W tym samym roku otrzymał stypendium ufundowane przez
The Boston Conservatory. W trakcie pobytu w Bostonie swoje umiejętności doskonalił
pod kierunkiem Suzanne Nelsen (Boston Symphony Orchestra) - fagot i Davida Ohaniana (Canadian Brass oraz Boston Symphony Orchestra) - kameralistyka.

W latach 1997-2002 pracował jako fagocista i kontrafagocista w Polskiej Orkiestrze
Radiowej w Warszawie. W tym czasie współpracował m.in. z Chopin Academy Orchestra (Warszawa), Orkiestrą kameralną Concertino (Warszawa), Małą Filharmonią (Warszawa) oraz Polską Filharmonią Kameralną (Sopot). Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy grając w najważniejszych salach i na festiwalach muzycznych. Jako muzyk orkiestrowy brał udział w nagraniach dla Polskiego Radia i Telewizji. Od 2002 roku jest solistą Orkiestry Opery Wrocławskiej. Równolegle współpracuje z orkiestrami: NFM Leopoldinum oraz Wratislavia. Lata 2003-2005 to okres Mistrzowskich Studiów Podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
które odbywał pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Klonowskiego. Od 2005 roku zatrudniony jest we wrocławskiej Akademii Muzycznej. W latach 2017-2019
pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Instrumentalnego tejże Uczelni.

We wrześniu 2019 roku obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem naukowym
prof. dra hab. Wojciecha Orawca z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku pt.: „Podobieństwa i różnice w technikach gry na fagocie i kontrafagocie
systemu niemieckiego”.

Jest założycielem zespołu ContraPianoDuet oraz Polskiego Kwartetu Fagotowego, którego działalność artystyczna została zainaugurowana koncertem kameralnym w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w październiku 2020 roku.

 

 

 

 

 

 dr hab. Gracjan Szymczak

               fortepian 

Urodził się w 1986 roku we Wrocławiu. Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasach: prof. Grzegorza Kurzyńskiego (fortepian),
prof. dr hab. Lidii Grzanki-Urbaniak (wiolonczela) oraz prof. dra hab. Marka Pijarowskiego (dyrygentura) otrzymując dyplom z wyróżnieniem w każdej specjalności. W 2012 roku uzyskał stopień doktora, a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych.

Jest laureatem ponad 40. krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Otrzymał m.in.: Nagrodę Specjalną dla pianisty wyróżniającego się muzykalnością
na XV Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2005); Grand Prix na XIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Magina (Paryż 2009)
oraz III Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim (Canberra, Australia 2011). Jest także laureatem kilkudziesięciu ogólnopolskich festiwali muzycznych. Wielokrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Prezydenta Wrocławia oraz Stypendium Fundacji Piotra Klera. Nagrywał dla Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej. W swoim dorobku posiada artystycznym 6 solowych płyt CD. Prowadzi ożywioną działalność koncertową występując w Polsce, Niemczech, Szkocji, Norwegii, Czechach, Austrii, Francji, Włoszech, Turcji, Szwecji, Chinach oraz Australii.

W 2012 roku rozpoczął pracę w macierzystej uczelni, w której zatrudniony jest
na stanowisku adiunkta od 2015 roku. Prowadzi kursy, a także zasiada w jury
konkursów pianistycznych. W 2019 roku został odznaczony brązowym krzyżem zasługi.

Od 2020 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

................................ pobierz informacje o zespole (.pdf) ................................