Dr Dariusz Bator
fagocista
i kontrafagocista

biografia
curriculum vitae
koncertywykłady
prowadzone kursy
zdjęcia i filmy
dysertacja
                 spis treści
                 streszczenie
                 recenzje
                  uchwała RW
kontakt

strona tytułowa

 

 

Podobieństwa i różnice w technikach gry na fagocie i kontrafagocie systemu niemieckiego

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Orawiec
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku