Dr Dariusz Bator
fagocista
i kontrafagocista

biografia
curriculum vitae
ContraPianoDuet
Polski Kwartet Fagotowy
koncertywykłady
prowadzone kursy
zdjęcia i filmy
dysertacja
                 spis treści
                 streszczenie
                 recenzje
                  uchwała RW
kontakt

strona tytułowa

 

 WSTĘP 

ROZDZIAŁ I
HISTORYCZNY ZARYS ROZWOJU BUDOWY FAGOTU I KONTRAFAGOTU

1. Ogólna klasyfikacja instrumentów z wyróżnieniem fagotu i kontrafagotu
2. Rozwój budowy fagotu
    2.1. Szałamaje – przodkowie fagotu i kontrafagotu
        2.1.1. Dulcjan
        2.1.2. Pomort
    2.2. Fagot barokowy
    2.3. Fagot klasyczny
    2.4. Fagot romantyczny
    2.5. Fagot współczesny
3. Rozwój budowy kontrafagotu
    3.1. Pierwowzory kontrafagotu
        3.1.1. XVIII wiek
        3.1.2. Przełom XVIII i XIX wieku
        3.1.3. XIX wiek
    3.2. Kontrafagot współczesny
4. Podsumowanie
    4.1. Opis rozwoju budowy fagotu w zarysie
    4.2. Opis rozwoju budowy kontrafagotu w zarysie
5. Susan Nigro – wirtuoz kontrafagotu
6. Stroik fagotowy i kontrafagotowy

ROZDZIAŁ II
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWY CIAŁA
ORAZ FUNKCJI ŻYCIOWYCH ORGANIZMU CZŁOWIEKA
W ODNIESIENIU DO WYKONAWSTWA INSTRUMENTALNEGO,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GRY
NA FAGOCIE I KONTRAFAGOCIE

7. Człowiek w nauce
    7.1. Układ nerwowy
        7.1.1. Mózg
        7.1.2. Funkcje mózgu
        7.1.3. Wyższe czynności psychiczne mózgu – „mózg muzyczny”
    7.2. Układ ruchu
        7.2.1. Układ kostny
        7.2.2. Układ mięśniowy
        7.2.3. Postawa ciała
            7.2.3.1. Pozycja siedząca
            7.2.3.2. Pozycja stojąca
    7.3. Układ oddechowy
        7.3.1. Oddychanie
        7.3.2. Mechanika oddychania
        7.3.3. Cykl oddechowy
             7.3.3.1. Wdech
            7.3.3.2. Wydech
    7.4. Układ krążenia
    7.5. Mięśnie warg
    7.6. Zmysł słuchu oraz słuch muzyczny

ROZDZIAŁ III
TECHNIKI GRY NA FAGOCIE I KONTRAFAGOCIE
W KONTEKŚCIE PROCESÓW PSYCHOFIZYCZNYCH

8. Cechy tożsame fagotu i kontrafagotu
9. Cechy fagotu i kontrafagotu wykazujące podobieństwo
10. Cechy różniące fagot i kontrafagot
11. Synteza cech fagotu i kontrafagotu systemu niemieckiego
12. Technika gry
13. Przygotowanie instrumentów do gry
    13.1. Konserwacja
    13.2. Montaż
    13.2.1. Fagot
        13.2.2. Kontrafagot
    13.3. Ustawienie esów oraz mocowanie stroików
        13.3.1. Fagot
        13.3.2. Kontrafagot
14. Postawa gry oraz umiejscowienie instrumentów
    14.1. Fagot
    14.2. Kontrafagot
    14.3. Podsumowanie
15. Palcowanie
    15.1. Mechanizm klapowy
    15.2. Chwyty podstawowe na współczesnym fagocie
    15.3. Chwyty podstawowe na współczesnym kontrafagocie
    15.4. Chwyty zastępcze na współczesnym fagocie i kontrafagocie
    15.5. Wydobycie dźwięków z użyciem przedęcia
    15.6. Skala instrumentu – diapazon oraz zakres brzmieniowy
        15.6.1. Fagot
        15.6.2. Kontrafagot
    15.7. Technika palcowania w kontekście ruchu palców
    15.8. Podsumowanie
16. Zadęcie
    16.1. Umiejscowienie stroika pomiędzy wargami ust
    16.2. Wpływ budowy stroika na zadęcie oraz sposób jego uformowania
    16.3. Siła zadęcia
    16.4. Pozycja stroika względem warg ust i ukierunkowanie powietrza
    16.5. Wydobycie dźwięku
        16.5.1. Praca języka
        16.5.2. Ruchy zadęciowe
        16.5.3. Intonacyjno-barwowa kontrola zadęcia
        16.5.4. Zależności pomiędzy technikami zadęcia i oddychania
                    oraz stroikiem fagotowym i kontrafagotowym
17. Oddychanie

ROZDZIAŁ IV
UTWÓR MUZYCZNY W ASPEKCIE TECHNIK WYKONAWCZYCH

18. Elementy dzieła muzycznego
    18.1. Artykulacja
        18.1.1. Staccato (pojedyncze)
        18.1.2. Podwójne staccato
        18.1.3. Legato
    18.2. Dźwięk i jego właściwości
        18.2.1. Wysokość dźwięku
        18.2.2. Intonacja
        18.2.3. Barwa dźwięku
        18.2.4. Wolumen brzmieniowy
        18.2.5. Wibracja
        18.3. Melodia i melodyka
            18.3.1. Kompozytorski błąd – prymy równoległe
                       w Sonacie B-dur na fagot i basso continuo Girolamo Paolo Besozziego
    18.4. Rytm
    18.5. Metrum
    18.6. Agogika
    18.7. Dynamika
    18.8. Harmonia
    18.9. Fraza
    18.10. Ekspresja

ZAKOŃCZENIE

OD AUTORA

SUMMARY

BIBLIOGRAFIA PODMIOTU

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

WYKAZ SKRÓTÓW ORAZ SYMBOLI

SPIS ILUSTRACJI

SPIS PRZYKŁADÓW MUZYCZNYCH

WYKAZ TABEL

INDEKS NAZWISK I NAZW

WYKAZ UTWORÓW NA KONTRAFAGOT

TABELA CHWYTÓW NA KONTRAFAGOT PÜCHNER MODEL 28

OPIS CHWYTÓW NA KONTRAFAGOT PÜCHNER MODEL 28

KOPIA MANUSKRYPTU:
Sonata per il fagoto Solo col Basso del Signor Bezozi